keš študentski servis
 « podjetja
  Zakon o dohodnini  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

S 1.6.05 je stopila v veljavo dolo?ba s katero se ukinja akontacija dohodnine za študentsko delo. Spremembe izboljšujejo položaj študentov, ki se je po lanskem sprejetju zakona mo?no poslabšal.

Za znesek, ki so manjši od 100.000 SIT na napotnici se ne obra?unava akontacija. S tem se bo prenehalo obra?unavnje akontacije, študenti boste prejeli celoten znesek takoj.

Lep pozdrav iz Keš študentskega servisa.

 
Študentske novice:
Praktično izobraževanje in plačila
Zakon o dohodnini
Brez akontacije dohodnine
Izobraževanje bo malce dražje ...
Sprememba: Dav?na zakonodaja
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
POMOČ V TRGOVINI ŠENTRUPERT
1 1
1 1
1 1
1 1