keš študentski servis
 « podjetja
  Študentska tržnica  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

5. maja 2005 bo na Bežigradu potekala, sedaj že tradicionalna prireditev, Študentska tržnica.


Dnevni program - urnik:
12.00 Otvoritev in slavnostni nagovor predsednika Zveze ŠKIS ter predstavnika MOL
- pevski zbor Kurina (LAški Akademski klub)
- dvig zastav ob zvoku fanfar (študentski klub Groš)
12.20 Improliga - KŠOP
12.35 ŠŠK? Kaj je to? - ŠŠK
12.50 Za?etek regijskih iger:
- Dr?anje
- Meter špricera
- Gorenjska mineštra
- Veriga drznosti
- Primorska trgatev
- Dolžina šteje

13.40 Perkakšens
14.20 Raper Erik
14.30 Navijaška skupina Kobre
14.40 DNŠ
14.45 Odlo?ilni gol
15.05 What's happening in my head
15.30 Akademska folkorna skupina Ozara
15.45 Folklorna skupina Ivan Laharnar - Planota
16.00 Nastop harmonikaša
16.15 Plesna skupina
16.30 Flybox
16.50 Reporter Milan
17.15 Breakdance skupina
17.30 Breakdance skupina
18.30 Svetovni rekord

Ve?erni program - urnik:

19.00 Nexys
19.30 Duwai Orchestra
20.00 Yogurt
21.00 Slon in Sadež
22.30 Zmelkoow
00.30 Alya


Kaj je Škisova tržnica?

Škisova tržnica je prireditev z osemletno tradicijo, katere namen je povezati študente iz vse Slovenije. Poleg zabave in druženja se na njej vsako leto predstavijo klubi iz vse Slovenije, ki delujejo pod okriljem Zveze študentskih klubov Slovenija (Zveze ŠKIS). Tudi letos se bo na njej predstavilo 48 klubov iz šestih slovenskih regij.
Toda, Škisova tržnica je ve? kot samo predstavitev študentskih klubov. Škisova tržnica pomeni zabavo, druženje in povezovanje mladih, skratka: predstavitev Slovenije v malem. Ne gre spregledati dejstva, da je to najve?ja študentska prireditev, saj se je vsako leto udeleži ve? kot 15.000 obiskovalcev. Kot zanimivost - to je edina prireditev v Sloveniji, kjer lahko v enem samem dnevu slišimo vsa slovenska nare?ja.

Programska usmeritev

Poudarek letošnje Škisove tržnice je na vra?anju h koreninam. V osnovi je Škisova tržnica bila in bo namenjena klubom in medklubskemu povezovanju. Program bodo zato s svojo kreativnostjo ustvarjali klubi sami.
Škisova tržnica pa se vra?a h koreninam tudi v finan?nem smislu, kar pomeni, da njen namen ni ustvarjanje dobi?ka, ampak s centralno koordinacijo klubom omogo?iti atraktivno in pompozno predstavitev širši javnosti.

Program, ki se bo odvijal na Tržnici bo razdeljen na dva sklopa:
- dnevni in
- ve?erni program.
Študenstki klubi bodo dejavno vklju?eni v oba sklopa.

Dnevni program (12.00 - 19.00)

v katerem bomo poleg predstavitve klubov poskrbeli tudi za animacijo obiskovalcev se bo odvijal po slede?em vrstnem redu:
· uradna otvoritev
· regijska povorka z zastavami
· predstavitve klubov/regij na stojnicah
· program na glavnem odru
· program na Škisovem dvoriš?u
· nagradne igre za obiskovalce in
· regijska tekmovanja za predstavnike klubov

Rde?a nit popoldanskega programa bo predstavitev klubov na temo kulinarike. Vsak klub bo pripravil hrano posebej, regije pa bodo predstavile tudi ponudbo obmo?nih specialitet.
Predstavitev klubov se bo odvijala na dveh ravneh. Klubi se bodo predstavljali obiskovalcem, svojim ?lanom in drug drugemu. Med sabo bodo navezovali nova znanstva, izmenjavali kontakte za prihodnja sodelovanja in seveda - sklepali prijateljstva. Obeta se druženje v sproš?enem vzdušju, ki ga bodo bogatile programske to?ke klubov (folkolora, aerobika, breakdance,…).

Ve?erni program (19.00 - 1.30)

V ve?ernem programu nas bo zabavalo šest glasbenih skupin. Štiri izmed njih so znane in uveljavljene, dve pa sta klubski. Tako letos klubi v še ve?ji meri sodelujejo pri ustvarjanju programa.
Klubski skupini sta bili izbirani s predizborom za Škisovo tržnico, ki je predhodno potekal v vsaki regiji. V torek, 19. aprila, je v Klubu mariborskih študentov (KMŠ) v Ljubljani potekal finale, kjer je strokovna komisija izmed petih izbrala dva benda, ki bosta 5. maja nastopila pred najve?jim ob?instvom v dosedanji karieri.

 
Študentske novice:
Praktično izobraževanje in plačila
Zakon o dohodnini
Brez akontacije dohodnine
Izobraževanje bo malce dražje ...
Sprememba: Dav?na zakonodaja
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje