keš študentski servis
 « podjetja
  Študentski boj  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Vse dokler bo študentsko delo predstavljalo pomemben socialni korektiv, študenti ne nameravajo popuš?ati pritiskom.


Predsednik odbora za socialna in zdravstvena vprašanja pri Študentski organizaciji Slovenije Zdenko Škraban je na okrogli mizi o prihodnosti študentskega dela zatrdil, da študenti ne nameravajo popuš?ati pritiskom ne s strani pristojnih ministrstev, ne s strani delodajalcev, niti komur koli, ki bi želel ogroziti njihove pravice. Na okroglo mizo sta bila povabljena tudi predstavnika ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Aljuš Pertina? in Jakob Krištof Po?ivavšek ter predstavnica mariborskega dav?nega urada Simona Gutman.

Škraban je na za?etku poudaril, da je nastopil ?as, ko je treba dolo?iti, na kakšen na?in se bo študentsko delo razvijalo v bodo?e, in ugotoviti, kaj je osnovni namen študentskega dela. Po njegovem mnenju zaradi nedore?enosti ostalih podro?ij, ki kreirajo status in položaj študentov, študentsko delo v prvi vrsti predstavlja mo?an socialni korektiv.

Zaradi neurejenosti podro?ja štipendiranja, kjer še vedno velja zastarel sistem, neurejenosti subvencioniranja namestitve študentov, neurejenosti podro?ja zaposlovanja mladih in drugih težav je študentsko delo tisto, ki mnogim študentom in dijakom omogo?a preživljanje v ?asu študija. "S tem jim je omogo?en dostop do znanja, ki mora po našem mnenju kot javno dobro biti dosegljivo vsakomur. Študenti zato nameravamo do konca braniti naše mnenje. Ne gre samo za nas, pa? pa tudi za prihodnje generacije današnjih dijakov, ki jim privoš?imo, da bi lahko študirali," pravi Škraban.

Slovenske študentske organizacije so zato same pripravile nove zakonske rešitve, z akcijo zbiranja podpisov pa so brez težav pridobile ustrezno podporo državljank in državljanov. Po zadnjih podatkih bo predlog sprememb zakona uvrš?en na majsko sejo državnega zbora, pred tem pa ga morajo obravnavati še pristojni parlamentarni odbori.

Aljuš Pertina? z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je v zvezi s prihodnostjo študentskega dela dejal, da je sedanji slovenski sistem izjemen primer v Evropski uniji, saj je težko najti sorodno ureditev posredovanja za?asnega dela za študente in dijake. "To ne pomeni, da gre za nekaj slabega. Študentsko delo ima pomembno vlogo, ker študentom in dijakom zagotavlja dodaten zaslužek za študij ali za prosti ?as. Res pa je, da ne živimo v vakuumu, zato se mora vsako podro?je prilagoditi spremenjenim okoliš?inam," je pojasnil Pertina?

Tudi Jakob Krištof Po?ivavšek z ministrstva za delo je menil, da se je panoga študentskega dela v zadnjih letih precej razvijala, na kar kažejo številni študentski servisi. Strinja se z oceno, da si študentje in dijaki na ta na?in lahko lažje omogo?ijo študij, a gre po njegovem mnenju v nekaterih primerih tudi za delovna mesta, ki dejansko niso za?asna, kakor je dolo?eno po zakonu o delovnih razmerjih, ampak dejansko za vsakodnevno osemurno zaposlitev.

 
Študentske novice:
Praktično izobraževanje in plačila
Zakon o dohodnini
Brez akontacije dohodnine
Izobraževanje bo malce dražje ...
Sprememba: Dav?na zakonodaja
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje