keš študentski servis
 « podjetja
  Bleš?e?a prihodnost študenta  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) je v oktobru podalo troje klju?nih zagotovil, in sicer da študentsko delo ni v nasprotju z evropskim pravnim redom, da je obstoj študentskega dela do leta 2012 zagotovljen in da bodo študentski servisi klju?ni dejavnik pri posredovanju prvih zaposlitev. MDDSZ je tako študentske servise priznalo kot enega klju?nih partnerjev pri reševanju temeljnega družbenega problema kot je zaposlovanje mladih, in s tem zagotovilo obstoj študentskega dela.


Problem zaposlovanja mladih se iz leta v leto ve?a. V ?asu študija so študenti deležni velikih obljub o perspektivnih delovnih mestih. Za širjenje teh obljub so odgovorni predvsem profesorji. A žal se študent kmalu soo?i s povsem druga?no realnostjo. S trudom in trdim delom se prebije do konca študija in za?enja z na?rtovanjem svoje bleš?e?e prihodnosti.
»Za normalno življenje bi potreboval družino, avto, hišo in psa. Zato potrebujem denar. Kako do denarja? Treba bo v službo. Nekaj delovnih navad že imam, izkušenj tudi, tako da dobra pla?a ne bo problem. A glej ga zlomka, grem na Zavod za zaposlovanje in po vseh izpolnjenih obrazcih mi povedo, da trenutno zame ni dela. Kako to? Ni, re?ejo. Na poti domov si re?em, mogo?e bo jutri. Minila sta že dva meseca in zame še vedno ni dela. Medtem ko zopet izpolnjujem obrazce, se spominjam, kako sem med študijem bil marljiv, da so moje ocene bile zelo dobre in da sem si vseskozi denar za študij služil popolnoma sam…«
»… ho?em delati in delal bom dobro. Pa vendar ne vem, kako to, da sem postal socialni problem. Delavka na Zavodu me vpraša, ali mi mama da kaj denarja. Seveda ji povem po resnici. Druga?e ne bi mogel živeti. In ona meni: To bo 15.000 sit manj. Od sedaj naprej boste dobili 30.000 sit socialne podpore. No?em socialne podpore, no?em biti socialni problem! Vse, kar ho?em, je delo!«
Se vam zdi zgodba znana? Ne? Verjemite, kmalu vam bo postala znana.
Kje je ta zgodba o uspehu zavila s poti?
Dosedanji na?in reševanja tega problema je izredno jalov. Socialna pomo? je samo vstopnica v še slabšo situacijo, lokalne ustanove pa dajejo poudarek izklju?no na javnih delih, ki so le prelaganje problema na bližnjo prihodnost. Nova delovna mesta se ne ustvarjajo, podjetja pa nerada zaposlujejo kader brez izkušenj, predvsem zaradi visokega stroška in visokega tveganja neuspeha.
Problem zaposlovanja mladih se ne rešuje celovito, povezovanja institucij v družbi pa skorajda ni. Potrebno je spodbujati nova podjetja, investicije obstoje?ih, vlaganja v razvoj podjetij in s tem ustvarjati nova delovna mesta.
Lokalne institucije, predvsem pa razvojne agencije, bi morale zagotavljati u?inkovito izkoriš?enje vseh resursov in sredstev, ki jih država oz. evropski skladi namenjajo razvoju in le-te približati podjetjem. A ta pri?akovanja so zopet zbledela. Potrebna bosta ponovni razmislek lokalnih institucij in hitra odlo?itev kako naprej.
Omenjeno ministrstvo zdaj stavi na študentske servise. Poznavanje podjetij, študentov in podro?ja zaposlovanja naj bi bilo jamstvo za izboljšanje situacije. Študentski servisi, ki delujejo na lokalni ravni, naj bi tako promovirali ukrepe države, svetovali podjetjem in študentom. A tega bremena ne bodo zmogli, ?e pri tem ne bodo pomagale vse ostale lokalne institucije.
Za lepšo prihodnost mladih se bomo morali potruditi vsi, kajti v nasprotnem primeru se bo zgornja zgodba preve?krat ponovila in postala popotnica mladim v življenje.

Keš študentski servis

 
Študentske novice:
Praktično izobraževanje in plačila
Zakon o dohodnini
Brez akontacije dohodnine
Izobraževanje bo malce dražje ...
Sprememba: Dav?na zakonodaja
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje