keš študentski servis
 « študenti
  Zakonski predpisi  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 100.000 SIT.
 
Splošno
Pri zaposlovanju študnetov morate zagotoviti varnost pri delu, obvestiti ustrezne inštitucije o pri?etku dela, preveriti napotnico...
več o tem»
Dohodnina 2005
Z letom 2005 se uvaljavljene nove olajšave, podjetja morajo obveš?ati ustrezne intitucije, spremenjene so dav?ne olajšave...
več o tem»
Zavarovanje študentov
Pred pri?etkom dela so podjetja dolžna svoje študente prijaviti v zavarovanje in po kon?anem delu - ob izpla?ilu pla?ati zavarovanje.
več o tem»
90 dnevni rok
Vsakih 90 dni mora delo posameznega študenta biti prekinjeno vsaj za 1 dan.
več o tem»
Kdo lahko dela
Vse osebe, ki imajo status študenta ali dijaka in...
več o tem»
Znesek na napotnico
?e znesek na napotnici preseže 100.000 SIT je potrebno obra?unati akontacijo dohodnine.
več o tem»
Spremembe v letu 2005
Z sprejtjem novih zakonov na dav?nem podro?ju je tudi pri študentskem delu prišlo do nekaj sprememb (obveš?anje, akontacija in olajšave).
več o tem»
 
Hitre povezave:
» naročanje napotnic
» naročanje dela
» vpis zaposlitve
Datoteke:
» Pooblastilo - Obveš?anje
» Pooblastilo - Zavarovanje