keš študentski servis
 « študenti
  Kaj ponujamo  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 100.000 SIT.
 
Posredovanje dela
Kvalitetna delovna sila je pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na kvaliteto delovnega procesa.
več o tem»
E-poslovanje
Je dopolnitev k naši osnovne storitve. Cilj vlaganj v informacijsko tehnologijo je vzpostavitev poslovanja preko spleta za poslovne partnerje, ki to želijo.
več o tem»
Svetovanje
Obstaja možnost, da je odlo?itev napa?na in tako povzro?ena poslovna škoda, ki ima negativne u?inke na delovni proces.
več o tem»
Finan?no upravljanje
?e želite lahko za Vas spremljamo Vaše stroške študentskega dela.
več o tem»
 
Hitre povezave:
» naročanje napotnic
» naročanje dela
» vpis zaposlitve