keš študentski servis
 « študenti
  Kako deluje servis  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 100.000 SIT.
  Pred za?etkom dela

Študnetski servis izdaja napotnice na zahtevo študenta ali podjetja.

Izdana napotnica pomeni da lahko študnet opravlja dolo?ena dela v podjetju in to v to?no dolo?enem obdboju.

Po kon?anju dela

Podjetje vrne na servis izpolnjena in potrjena 2. dela napotnic oz. seznam (stalne napotnic).

na podlagi vrnjene napotnice:
:: izdamo ra?un in
:: avansiramo znesek študentu (za podjetja z ustrezno boniteto).

Servis tudi skrbi:

:: zavarovanje in
:: prekinitev študentskega dela vsakih 90 dni.

 
Hitre povezave:
» naročanje napotnic
» naročanje dela
» vpis zaposlitve