keš študentski servis
 « podjetja
  Avansiranje  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Na podlagi vrnjene napotnice lahko servis nakaže prejemek študentu še pred pla?ilom podjetja.

Keš študentski servis avansira študentom prejemke v dveh primerih:

:: ko s podjetjem sodelujemo že dlje ?asa in podjetje poravnava svoje obveznosti v rokih;
:: novim podjetjem, ki imajo ustrezno boniteto (vsako podjetje namre? preverimo in ocenimo).

?e prejemek avansiramo študent lahko prejeme svoje denar že v 1. uri po prejemu napotnice.

Keš študentski servis ne avansira prejemkov za podjetja, ki:

:: ne poravnavanjo svojih obveznosti;
:: imajo likvidnostne težave;
:: zamujajo s pla?ili ve? kot 15 dni;
:: imajo slabo boniteto.

Keš študentski servis tretutno avansira približno 92 odstotkov vrnjenih napotnic.

 
Preberite še:
» Vrnjena napotnica
» Avansiranje
» Zakaj prejmete denar prej kot drugod?
» Kako najhitreje do denarja?
» SMS
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje