keš študentski servis
 « podjetja
  Vrnjena napotnica  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Servis lahko pla?a štundentu, šele ko je napotnica vrnjena na servis.

Potrjena in ožigosana napotnica pomeni, da je delo bilo opravljeno. Na podlagi vrnjene napotnice, servis izda ra?un. Ra?un mora biti pla?an v 8 dneh od njegove izdaje. Podjetje lahko poravna ra?un tudi pred tem rokom. Študent prejme denar še isti dan, ko podjetje poravna ra?un.

Podjetja lahko vrnejo napotnice tudi po faksu (naš fax: (01) 426 84 29). To je tudi najhitrejši na?in vra?anja napotnic.

 
Preberite še:
» Vrnjena napotnica
» Avansiranje
» Zakaj prejmete denar prej kot drugod?
» Kako najhitreje do denarja?
» SMS
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje