keš študentski servis
 « podjetja
  Kdo lahko dela preko študentskega servisa?  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Vse osebe, ki imajo status študenta ali dijaka in...

osebe, ki obdržijo pravico obiskovanja predavanj in opravljanja izpitov, vendar najdlje eno leto po izgubi statusa, toda ne ve? kot enkrat v ?asu študija ter

osebe, ki so dopolnile starost 15 let in so zaklju?ile osnovno šolo v teko?em letu in bodo pridobile status dijaka s pri?etkom novega šolskega leta.

OBVESTILO!

Delo preko študentskega servisa lahko opravljajo vsi, ki imajo potrdilo o vpisu, na katerem piše, da so dijaki oz. študenti.

Kdor se vpiše v gimnazijo oz. v maturitetni te?aj, je dijak in lahko opravlja dela preko študentskega servisa.

Osebe, ki se vklju?ijo v izobraževalni program za odrasle, pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih in ne morejo opravljati del preko študentskega servisa.

Osebe, ki so zaposlene nimajo statusa študenta oz. dijaka.

 
Preberite še:
» V?lanitev
» Za vpis potrebuješ...
» Podaljšanje vpisa
» Kdo lahko dela preko študentskega servisa?
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Datoteke:
» Vpisni list
» Potrd. za pavzerje
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje