keš študentski servis
 « podjetja
  Kategorija A,B,C,H...  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Pogoji za vozniški izpit kategorije A,B,B+E,C,D,E,F,G,H. Izpit za moped, motorno kolo, avtomobil, osebno vozilo in priklopnik.


Izpit »H« kategorije - mopeda

Vozniški izpit »H« kategorije lahko opravljajo otroci, ki dopolnijo 14 let. Po teoreti?nem delu usposabljanja (te?aju CPP), ki jih izvajamo v predavalnicah avtošola Prah in v osnovnoh šolah je potrbno opraviti teoreti?ni del vozniškega izpita pred izpitno komisijo. Temu sledi prakti?ni pouk z vespo Piagio ali Tomos Automaticom na poligonu. Poleg poligonske vožnje pa je potrebno tudi usposabljanje na prometni površini (na cesti). Po kon?anem prakti?nem delu usposabljaja je potrebno opraviti preizkus iz vožnje pred komisijo avtošole Prah in nato še prakti?ni del izpita pred izpitno komisijo. Prakti?ni del izpita je sestavljen iz poligonske vožnje (cca 15min) in cestne vožnje (ne manj kot 15min). Zdravstveni pregled in te?aj prve pomo?i ni potreben.

V kategorijo H spadajo kolesa z motorjem. Vozniško dovoljenje te kategorije pa vklju?uje tudi kategoriji G (motokultivatorji in delovni stroji) in A (s 16 imi leti) za motorna kolesa katerih konstrukcijsko dolo?ena hitrost ne presega 50 km/h.

Izpit »A« kategorije - motornega kolesa

»A-125 do 11 kw«, »A omejitev do 25kw ali razmerje mo? motorja/masa do 0,16 kW/kg«, »A«.
Za tiste željne poletnih avantur na motornem kolesu ponujamo pou?evanje kategorij »A«.

»A-125 do 11 kW« Vsak, ki napolni 16 let lahko opravi to kategorijo. Po zdravstvenem pregledu in teoreti?nem usposabljanju (te?aju CPP) vas ?aka še vožnja z motornimi kolesi Yamaha. Sledi preizkus znanja iz vožnje pred komisijo avtošole Prah ter teoreti?ni in prakti?ni del vozniškega izpita pred izpitno komisijo. Po preteku dveh let po opravljenem izpitu se vam kategorija prepiše v kategorijo A brez omejitev.

»A-omejitev do 25 kw ali razmerje mo? motorja/masa, ne presega 0,16 kW/kg« ?e ste starejši, 18 let lahko presko?ite kategorijo A 125 do 11 kw in direktno opravite kategorijo A z omejitvijo. Postopek je enak kot pri kategoriji »A-125 do 11 kw«. Po preteku dveh let po opravljenem izpitu se vam kategorija prepiše v kategorijo A brez omejitev.

Za kategorijo »A« brez omejitve morate dopolniti 21 let. Pri tej starosti lahko direktno opravite vozniški izpit za A kategorijo brez omejitev. Postopek je enak kot pri prejšnjih programih usposabljanja kandidatov za voznike motornih koles.

Tako boste vozniški izpit za kategorijo A brez omejitev opravljali samo enkrat. ?e še niste dopolnili 21 let boste lahko opravili vozniški izpit za kategorijo A 125 do 11 kw (16 let) ali kategorijo A omejitev do 25 kw (18 let) in po preteku dveh let se vam bo priznala kategorija A brez omejitev. Tisti, ki pa dopolnite 21 let in imate vozniško dovoljenje ene od kategorij A, vendar manj kot dve leti, boste lahko opravili poseben prakti?ni del usposabljanja za pridobitev kategorije A brez omejitev.

POZOR! Vsi tisti vozniki, ki že imate vozniški izpit kategorije A-125 ali A-350, se vam bo po preteku dveh let od opravljanja vozniškega izpita priznala kategorija A brez omejitev.

Izpit »B« kategorije - osebni avto

Vsak že komaj ?aka 18 let. Izpit za avto - potreben je zdravstveni pregled, teoreti?ni del usposabljanja (te?aj CPP), te?aj prve pomo?i. Sledi vožnja s sodobnimi vozili Mercedes A, Audi A3, Audi A4, Golf IV, Clio, Peogot 106 in Hyundai Atos. Opraviti je potrebno še preizkus iz vožnje pred komisijo avtošole Prah ter teoreti?ni in prakti?ni del izpita pred izpitno komisijo.


Izpit »B+E« kategorije - osebno vozilo in težji priklopnik

Kdaj sploh potrebujete ta izpit?
?e vle?emo priklopnik z najve?jo dovoljeno maso nad 750 kg in masa priklopnika presega maso vle?nega vozila
?e najve?ja dovoljena masa vle?nega vozila in priklopnika presega 3500 kg
Po zdravstvenem pregledu in teoreti?nem usposabljanju (te?aj CPP) pri?nete s prakti?nem usposabljanjem z vozilom Audi A3 in priklopnikom Amigo. Sledi preizkus iz vožnje prer komisijo avtošole Prah ter teoreti?ni in prakti?ni del vozniškega izpita pred izpitno komisijo.

Izpit »C« kategorije - tovorno vozilo

Pogoj za opravljanje tega izpita je opravljen izpit za "B" kategorijo. Poleg zdravstvenega pregleda morate opraviti še psihološki pregled pri psihologu. Sledi teoreti?no usposabljanje (te?aj CPP) in prakti?no usposabljanje s tovornimi vozili IVECO EUROCARGO. Po preizkusu iz vožnje pred komisijo avtošole Prah je potrebno opraviti še teoreti?ni in prakti?ni del vozniškega izpita pred izpitno komisijo.

Izpit za »E« kategorijo - priklopnik

Kdor opravi izpit za »C«, lahko takoj nadaljuje z vožnjo za »E« kategorijo brez ponovnega teoreti?nega dela izpita pred izpitno komisijo. ?e pa vam teoreti?ni del vozniškega izpita preneha veljati (velja 10 mesecev), morate ponovno opraviti ta izpit. Poleg tega morate po preteku dveh let od izdaje zdravstvenega spri?evala ponovno opravitit tudi psihološki in zdravstveni pregled. Zato se vam bolj spla?a izpit za »C« in »E« kategorijo opraviti skupaj.

Izpit »F« kategorije - traktor

Stari morate biti 15 let. Opraviti morate teoreti?ni del usposabljanja (te?aj CPP), vožnjo s traktorjem in traktorskim priklopnikom, preizkus iz vožnje pred komisijo avtošole Prah ter teoreti?ni in prakti?ni del vozniškega izpita pred izpitno komisijo. Opraviti pa morate še te?aj »o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priklju?ki« - v avtošolah Prah ga organiziramo vsaki drugi mesec. Kdor že ima izpit za »B« kategorijo, mora opraviti samo te?aj »o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priklju?ki« in prizna se mu izpit za traktor.

 
Preberite še:
» Avto šola - Avtošola
» CPP pole, tečaj, testi, izpit, tečaji
» Vozniški izpit
» Kategorija A,B,C,H...
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Datoteke:
» CPP testi pole (novo)
» CPP testi pole
» Pola za odgovore
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje